Dưa chuột chẻ

25,000

Dưa chuột chẻ – đồ ăn kèm. Thực đơn Vịt ngon 24h.

Luôn đa dạng thực đơn cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Đồ ăn kèm tại Vịt ngon 24h cũng đa dạng như các món chính cho khách hàng lựa chọn.

Mô tả

Dưa chuột chẻ – đồ ăn kèm. Thực đơn Vịt ngon 24h.

Luôn đa dạng thực đơn cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Đồ ăn kèm tại Vịt ngon 24h cũng đa dạng như các món chính cho khách hàng lựa chọn.

da-chut-ch-thc-n-vt-ngon-24h-vt-c-vn-nh-ngon-h-ni